เรือลอยอังคาร หน่วยงานกองทัพเรือ สัตหีบ

เรือลอยอังคาร

ที่ให้บริการของ หน่วยงานกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ

เรือ กร 705 และ กร 709 ของหน่วย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ราคา 1,800 บาท ไม่เกิน 5 ท่าน  ราคา 2,500 บาท ไม่เกิน 30 ท่าน

เรือ กร 702 เป็นของ กองเรือยุทธการ

เรือ กร 704 เป็นของ กองเรือยุทธการ

เรือ กร 713 เป็นของ กองเรือยุทธการ

เรือ ฐท.สส.15 เป็นของ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรือ ฐท.สส.16 เป็นของ ฐานทัพเรือสัตหีบ