เรือลอยอังคาร

เรือลอยอังคารกองเรือยุทธการ โดยกองการฝึก กองเรือยุทธการ

การให้บริการ เรือลอยอังคารหน่วยงานกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ จะมีหน่วยต่างๆ ให้บริการ เพื่อเป็นสวัสดิการกำลังพลของทหารเรือ และประชาชนทั้วไป เป็นค่าบริการแบบเหมาจ่าย ซึ่งราคาค่าบริการจะรวมค่า ดอกไม้สด กระทง และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยการให้บริการออกเรือแต่ละเที่ยว จะออกครั้งละคณะเท่านั้น ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ (โทร.033-147689 มือถือ 095-7233739 LINE ID :033147689 )

(1) กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ สถานที่จอดเรือ อยู่ที่ บก.กร.กลางอ่าว (เรือลอยอังคาร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล)

1.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 100 ที่นั่ง ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศตลอดลำ อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 7,000.- บาท ทัศนศึกษา 6,500.- บาท

1.2 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศตลอดลำอัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 4,000.- บาท ทัศนศึกษา 3,500.- บาท

1.3 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท ทัศนศึกษา 2,000.- บาท

(2) กองการฝึก กองเรือยุทธการ สถานที่จอดเรือบริเวณหาดแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

2.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 30 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท ทัศนศึกษา 2,000.- บาท/ 1 ชั่วโมง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง / วันหยุดราชการรับตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป)

(3) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ สถานที่จอดเรือบริเวณหาดแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

3.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 25 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท

(4) ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานที่จอดเรือบริเวณหาดแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

4.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท

4.2 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ปรับอากาศ อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท

(5) เรือปรับอากาศกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

5.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 15-25 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

5.2 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 30-35- ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

5.3 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40-50 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

5.4 ทัศนศึกษา 250 บาท/คน