ราคาเช่าเหมาเรือลอยอังคาร

จองเรือ

เรือลอยอังคาร กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีให้บริการอยู่ 5 หน่วยงาน ทั้งบริเวณอ่าวดงตาล หน้ากองเรือยุทธการ และท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งราคาเช่าเรือเพื่อไปลอยอังคารไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เคารพรัก...หรือสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตย์ นั้น ราคาเรือในแต่ละขนาดจะเป็นราคาเหมาจ่าย โดยราคาค่าบริการจะรวมอุปกรณ์ ดอกไม้กระทง และผู้ประกอบพิธีไว้ด้วยแล้ว...โดยการออกเรือแต่ละเที่ยวจะออกเพียงครั้งละครอบครับ หรือครั้งละคณะ/เที่ยวเท่านั้น...ไม่ได้ออกรวมกัน โดยมีหน่วยงานให้บริการดังนี้

1. กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ (กอง สน.กร.) มีเรือให้บริการตั้งแต่ขนาด 20 - 100 ที่นั่ง มีทั้งเรือปรับอากาศ(แอร์) และธรรมดา

2. กองการฝึก กองเรือยุทธการ (กฝร.) มีเรือให้บริการตั้งแต่ขนาด 20 - 30 ที่นั่ง แบบธรรมดา เหมาะสำหรับชมทิวทัศน์ หมู่เกาะ เรือรบ และธรรมชาติโดยรอบ

3. หน่วยสงคราพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล SEAL หรือ นสร.กร.) มีเรือให้บริการตั้งแต่ขนาด 20 - 40 ที่นั่ง แบบธรรมดา

4. ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส) มีเรือให้บริการตั้งแต่ขนาด 20 - 40 ที่นั่ง มีทั้งเรือปรับอากาศ(แอร์) และธรรมดา

5. กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ (กรง.ฐท.สส) มีเรือให้บริการตั้งแต่ขนาด 20 - 45 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ(แอร์)