ราคาค่าเช่า เรือลอยอังคาร กองเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เรือลอยอังคาร  อ่าวอำเภอสัตหีบ 

ค่าบริการเรือลอยอังคารของหน่วยงานของกองทัพเรือในปัจจุบันนั้น ในพื้นที่สัตหีบ ในส่วนการบริหารจัดการเพื่อสวัสดิการกำลังพลของทหารเรือ และประชาชนทั้วไป มีหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้

 (โทร.033-147689 มือถือ 095-7233739 LINE ID :033147689 )

<<<คลิกโทร>>>

1.1 เรือลอยอังคาร  ขนาดไม่เกิน  5 ท่าน ราคา 1,800 .- บาท

1.2 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 30 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท ทัศนศึกษา 2,000.- บาท/ 1 ชั่วโมง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง วันหยุดราชการให้บริการเฉพาะช่วงเวลา 15.00 - 17.00)

2.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 100 ที่นั่ง ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศตลอดลำ อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 7,000.- บาท ทัศนศึกษา 6,500.- บาท

2.2 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศตลอดลำอัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 4,000.- บาท ทัศนศึกษา 3,500.- บาท

2.3 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท ทัศนศึกษา 2,000.- บาท

3.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 25 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท

3.2 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 3,500.- บาท

4.1 รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 40 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ ลอยอังคาร 2,500.- บาท

และปัจจุบันในพื้นที่สัตหีบ มีเรือของ กรง.ฐท.สส. ให้บริการลอยอังคารเพิ่มเติมที่ท่าเรือแหลมเทียนโดยมีค่าบริการดังนี้

บริการลอยอังคาร

บริการทัศนศึกษา

ให้บริการทัศนศึกษาทางทะเลในอัตราค่าบริการ  250 บาท/ท่าน