ทะเล

ชายทะเล อ่าวสัตหีบ

บรรยากาศชายทะเลอ่าวสัตหีบ สถานที่ท่องเที่ยว กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

โทร.033-147689

มือถือ 095-7233739