รูปแบบ ขนาด เรือลอยอังคาร กองทัพเรือ

เรือลอยอังคาร ขนาดต่างๆ

จอดที่ ท่าเทียบเรือ บก.กร.กลางอ่าว

โทร.038-439020

1. ขนาดไม่เกิน 100 ที่นั่ง ราคาค่าบริการ 7,000 บาท (จอดท่า บก.กร.กลางอ่าว)

2. ขนาด ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ปรับอากาศ ราคาค่าบริการ 4,000 บาท (จอดท่า บก.กร.กลางอ่าว)

จอดที่ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

โทร.095-7233739

1.ขนาด ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ราคาค่าบริการ 3,500 บาท (จอดท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส.)

2.ขนาด ไม่เกิน 20 และ 30 ที่นั่ง ราคาค่าบริการ 2,500 บาท (จอดท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส.)

3.ขนาด ไม่เกิน 20 ที่นั่งปรับอากาศ ราคาค่าบริการ 3,500 บาท (จอดท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส.)

หมายเหตุ กรณียกเลิกเที่ยวเรือ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน