พิธีลอยอังคาร 095-7233739

ลำดับ ขั้นตอน พิธีการลอยอังคารกองทัพเรือ

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ และ อนุศาสนาจารย์ ของทหารเรือที่ช่วยดูแลเรื่องของพิธีการในการดำเนินการลอยอังคารให้ท่านอย่างสมเกียรติ

1. การบูชาแม่ย่านางเรือ

  • คณะญาติมิตรนำอังคารไปสู่ท่าเทียบเรือ

  • พิธีกรนำประธานในพิธี (ญาติอาวุโส) ลงเรือก่อน นอกนั้นรอบนท่าเทียบเรือ

  • ประธาน นำดอกไม้ ธูปเทียน (ใส่รวมในพาน จุดบูชาแม่ย่านางที่หัวเรือ)

  • กล่าวบูชาและขออนุญาตแม่ย่านางเรือ โดยประธานกล่าวเองหรือพิธีกรกล่าวนำ

2. คำกล่าวบูชาขออนุญาตแม่ย่านางเรือ

นะมัตถุ/นวานิวาสินิยา/เทวะตายะ/อิมินา สักกาเรนะ/นาวานิวาสินิง/ทวะตัง/ปูเชมิ

ข้าพเจ้า/ขอน้อมไหว้บูชา/แม่ย่านางเรือ/ผู้คุ้มครองรักษาเรือลำนี้/ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้/ด้วยข้าพเจ้า/พร้อมด้วยญาติมิตร/ขออนุญาตนำอัฐิและอังคารของ.........../ลงเรือลำนี้/ไปลอยในทะเล/ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร/กระทำพิธีลอยอัฐิและอังคารลงเรือได้/และได้โปรดคุ้มครองรักษา/ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร/กระทำพิธีลอยอัฐิและอังคาร/ด้วยความสะดวกและปลอดภัย/โดยประการทั้งปวงเทอญ

3. คณะญาติมิตรนำอังคารลงเรือ

4. ออกเรือไปยังจุดที่จะลอยอังคาร

5. ไหว้อังคารบนเรือก่อนทำพิธีลอยลงน้ำ

6. เมื่อเรือแล่นถึงจุดหมายแล้วให้หยุดเรือลอยลำ

7. พิธีกรเปิดลุ้งอังคารจัดเครื่องไหว้อังคารให้ประธาน

8. ประธานจุดธูปเทียนไหว้อังคาร สรงด้วยน้ำอบไทย โรยดอกมะลิ กลีบกุหลาบ ดอกไม้อื่น ๆ

เมื่อทุกคนไหว้อังคารเสร็จแล้ว พิธีกรห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาว ยาว - กว้าง 1/2 เมตรรวบมัดด้วยสายสิญจน์ทำเป็นจุกข้างบนแล้วสอดสวมพวงมาลัย

9. พิธีกรแจกดอกกุหลาบให้คณะญาติมิตร คนละ 1 ดอก

10. การบูชาเจ้าแม่นที - ท้าวสีทันดร

- พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที - ท้าวสีทันดร ให้ประธาน

- ประธานจุดเทียน 1 เล่ม และธูป 7 ดอก ที่กระทงดอกไม้ 7 สี

- กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที - ท้าวสีทันดรโดยประธานกล่าวเอง หรือพิธีกรกล่าวนำ

11. การคำกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

นะมัตถุ/อิมิสสัง/มะหานะทิยา/อะธิวัตถานัง/สุรักขันตานัง/สัพพะเทวานัง/อิมินา สักกาเรนะ/สัพพะเทเว/ปูเชมะ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ขอน้อมไหว้บูชา/เจ้าแม่นที/ท้าวสีทันดร/และเทพยดาทั้งหลาย/ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่/ในทะเลนี้/ด้วยเครื่องสักการะนี้

ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย/ได้ประกอบกุศลกิจ/อุทิศส่วนบุญ/แก่........................../ผู้วายชนม์/และบัดนี้/จักได้ประกอบพิธี/ลอยอัฐิและอังคาร/ของ............................พร้อมกับขอฝากไว้/ในอภิบาล/ของเจ้าแม่นที/ท้าวสีทันดร/เจ้าแม่แห่งทะเล/และเหล่าทวยเทพทั้งปวง/ขอเจ้าแม่นที/ท้าวสีทันดร/แม่ย่านางเรือ/และเทพยดาทั้งหลาย/ได้โปรดอนุโมทนา/ดลบันดาล/ให้ดวงวิญญาณ/ของ......................./จงเข้าถึงสุคติ/ในสัมปรายภพ/ประสบสุข/ในทิพยวิมาน/ชั่วนิรันดร์กาลเทอญ

วิธีลอยอังคาร

  • เมื่อกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดรเสร็จแล้วพิธีกรเชิญทุกคนยืนขึ้น ไว้อาลัยประมาณ 1 นาที

  • ประธานโยนเงินเหรียญ (ตามสมควร) ลงทะเล เพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียม แล้วลงบันไดเรือ ทางกาบซ้าย ลอยกระทงดอกไม้ 7 สี โดยใช้มือประคอง ค่อย ๆ วางบนผิวน้ำ ต่อจากนั้นอุ้มประคองลุ้งอังคารค่อย ๆ วางบนผิวน้ำ โดยให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนถือสายสิญจน์ด้วย

  • หากกาบเรือสูงจากผิวน้ำมากเกินไป และไม่มีบันไดลงเรือ ให้ใช้สายสิญจน์ทำเป็นสาแหรก 4 สาย จำนวนสาแหรกคือ ใส่กระทงดอกไม้ 7 สี 1 สาแหรก และใส่ห่อลุ้งอังคาร 1 สาแหรกหย่อนลงไป (ห้ามโยนลง)

  • เมื่อห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ำแล้ว ให้โรยดอกกุหลาบ ธูปเทียน ตามลงไป และสิ่งของสำหรับไหว้บูชาที่เหลือ ทั้งหมดก็ให้โรยตามลงไปด้วย

*** เรือวนซ้าย 3 รอบ***

ในการประกอบพิธีลอยอังคารนั้นปัจจุบันทางหน่วยงานของ กองทัพเรือ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารเรือ รวมทั้งเรือลอยอังคารไว้บริการ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี

คลิปวีดีโอลอยอังคาร