บริการลอยอังคาร

ลอยอังคาร

การให้บริการลอยอังคาร และทัศนศึกษา ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ นั้น เป็นการให้บริการในรูปแบบประเพณีโบราณของทหารเรือไทย ซึ่งทางหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบเราจะไม่ได้ใช้พระสงฆ์ เป็นผู้นำประกอบพิธี แต่เราจะใช้อนุศาสนาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ทหารเรือผู้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการนำประกอบพิธีแทน เนื่องจากในทะเลนั้นจะมีคลื่นลม การขึ้นลงเรือก็จะไม่เป็นการสะดวกสำหรับพระภิกษุสงฆ์ อีกทั้งบริเวณพื้นที่ในเรือค่อนข้างมีช่องทางในการเดินนั่งค่อนข้างจำกัด จึงเป็นการไม่เหมาะสมเท่าไรนักที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ ลงเรือไปร่วมกับญาติโยมในเรือซึ่งมีผู้หญิงร่วมด้วย ประกอบกับการขึ้นลงเรือที่ใช้ในภารกิจลอยอังคาร ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ นั้น ก็เป็นการไม่สะดวกมากนัก ส่วนกรณีถ้าผู้ใช้บริการต้องการให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำประกอบพิธีให้ทางแผนก เรือลอยอังคาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ ก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใด ซึ่งท่านจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเอง หรือให้ทางแผนกทัศนศึกษา และลอยอังคาร เรานิมนต์ให้ก็ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย เป็นค่าปัจจัย ค่าเดินทางในการนิมนต์พระสงฆ์ เพิ่มเติม