ท่าจอดเรือลอยอังคาร ทหารเรือ สัตหีบ

ท่าจอดเรือลอยอังคาร 

ตามที่หน่วยงานของทหารเรือได้ให้บริการ ลอยอังคาร และทัศนศึกษานั้น ประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่ทหารเรือเราเองบางท่านยังสับสนเรื่องสถานที่จอดเรือ ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง เนื่องจากไปผิดที่ หรือบางครั้งบางท่านเดินทางตาม GPS นำทางที่ทางหน่วยงานของเราส่งให้และเดินทางเกือบถึงจุดหมาย แต่เกิดความไม่มั่นใจจอดรถสอบถามผู้ที่อยู่หรืออาศัยบริเวณข้างทาง และเผอิญพบกับท่านที่เข้าใจว่ามีท่าจอดเรือเพียงท่าเดียวจึงบอกทางให้จึงทำให้ผู้ใช้บริการเดินทางไปผิดที่หลายท่าน  จึงทำให้เสียเวลาทาง กองการฝึก กองเรือยุทธการ เรา จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับบริเวณจุดจอดเรือลอยอังคาร ที่ทางหน่วยงานของ กองทัพเรือ มีให้บริการบริเวณพื้นที่สัตหีบ โดยมีท่าจอดเรือหรือจุดจอดเรือลอยอังคาร อยู่ 3 ท่า ดังนี้ คือ                 

1. ท่าจอดเรือหลักท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบ   

ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

2. บริเวณ ท่าเรือ บก.กร.กลางอ่าว ซึ่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ให้บริการ

โดยมีเรือ กร.713 ราคา 7,000 บาท เรือ กร.702  ราคา  4,000 บาท และ เรือ กร.704

ราคา  2,500 บาท

<<เส้นทาง คลิกตรงนี้>>

3. บริเวณ ท่าเรือเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (งดให้บริการ)

                                         

<<เส้นทาง คลิกตรงนี้>>

ลอยอังคาร กองเรือ โทร.085-3289529