ทัศนศึกษาทางทะเล

บริการทัศนศึกษาทางทะเล

กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ได้จัดเรือ กร.709 ให้บริการ ลอยอังคาร แล้วยังให้บริการคณะท่องเที่ยวหรือคณะทัวร์ต่างๆ ในการเยี่ยมชมเกาะบริเวณอ่าวสัตหีบ ซึ่งเราจะได้เห็นภาพของฐานทัพเรือจากภายนอกฝั่งเข้าหาฝั่ง ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเส้นทางเดินเรือในการเยี่ยมชมเกาะยังผ่านจุดสำคัญบนฝั่ง ทั้งเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ของกองทัพเรือเรา และชาดหาดที่สวยงามสะอาดตาของ กองเรือยุทธการ วัดหลวงพ่ออี๋ ซึ่งมีระยะทางเดินเรือประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ในราคาสวัสดิการ ที่ 2,000.-บาท/ชั่วโมง กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปสนใจสามารถโทร.สอบถามหรือจองเที่ยวเรือได้ที่ธุรการ กองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ โทร.033-147689 LINE ID:033147689 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับ