ค่าลอยอังคาร

ราคาลอยอังคาร 

ค่าบริการเรือลอยอังคารในปัจจุบันนั้น ในพื้นที่สัตหีบ ในส่วนการบริหารจัดการเพื่อสวัสดิการกำลังพลของทหารเรือ และประชาชนทั้วไป เป็นการบริการแบบเหมาจ่าย ซึ่งราคาค่าบริการจะรวมค่า ดอกไม้ กระทง และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยการให้บริการออกเรือแต่ละเที่ยว จะออกครั้งละคณะเท่านั้น ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ (โทร.033-147689  มือถือ 085-3289529 LINE ID :033147689 )

โทร.033-147689

มือถือ 085-3289529