ลอยอังคาร อ่าวดงตาล สัตหีบ 095-7233739

เรือลอยอังคาร

ที่ให้บริการของ หน่วยงานกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ

เรือ กร 709 ของหน่วย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ชื่อเรือที่ขึ้นด้วย กร จะเป็นของหน่วยขึ้นตรง กองเรือยุทธการ

จองเรือหรือติดต่อสอบถาม โทร. 095-7233739 ได้ทุกวันไม้เว้นวันหยุดราชการครับ ตั้งแต่ 05.30 - 22.00 น.