ลอยอังคารกองเรือ ณ หาดแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ โทร.095-7233739 LINE ID:033147689

:บริการเรือลอยอังคาร กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ:

 1. เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัวทั้งในหน่วยขึ้นตรง กองเรือยุทธการ และหน่วยอื่น ๆ ของกองทัพเรือรวมไปถึงประชาชนบุคคลทั่วไป ทั้งในพื้นที่ใก้ลเคียง พัทยา ศรีราชา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ในราคาถูก โดยกิจกรรม คือ พิธีลอยอังคาร ซึ่งเราดำเนินการแบบพิธีการของกองทัพเรือให้อย่างสมเกียรติ และ ทัศนศึกษาทางทะเล ซึ่งจะมีเรือที่ใช้ในราชการของกองทัพเรือที่ว่างเว้นจากภารกิจ มาให้บริการลอยอังคาร รวมถึงทัศนศึกษา โดยทางเรือจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เราจะมีเสื้อชูชีพไว้ให้ครบทุกท่านครับ

2. โดยปกติเมื่อได้เก็บหรือนำอัฐิมาจากวัดและที่เก็บไว้ที่บ้าน นั้นแสดงว่าเราได้ดำเนินการบังสกุล รวมทั้งพิธีสงฆ์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้บริการลอยอังคารส่วนใหญ่จะเก็บอัฐิที่วัด และนำอัฐิมาลอยอังคารเลย และบางส่วนจะเก็บไว้ทำบุญ 100 วัน หรือเก็บไว้ก่อน รอเมื่อสะดวกและพร้อมแล้วก็ค่อยนำมาลอยอังคาร โดยปกติจะอาศัยฤกษ์สะดวก

 สอบถามข้อมูล และจองเที่ยวเรือที่  โทร.033-147689 มือถือ 095-7233739

LINE ID:033147689 ยินดีให้บริการครับ 

เรือที่ให้บริการเป็นเรือขนาด 25 และ 30 ท่าน ออกเที่ยวละคณะ โดยมีค่าบริการ ดังนี้.-

สิ่งของที่ทางผู้ใช้บริการต้องเตรียมมาในวันลอยอังคาร

มี 3 อย่างเท่านั้น ดังนี้.-

**สามารถโทรจองหรือ<< LINE >>มาจองโดยแจ้ง/ชื่อเบอร์โทรผู้จอง/วัน/เวลา/ให้เจ้าหน้าที่รับจองตรวจสอบและตอบกลับได้ตลอดเวลา โดยจองล่วงหน้า เพื่อให้ จนท.เตรียมอุปกรณ์ครับ**

***ไม่ต้องมัดจำล่วงหน้าเมื่อทำพิธีเสร็จค่อยจ่ายค่าบริการ***

*****ยกเลิกเที่ยวเรือกรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วันครับ*****

<< LINE >> พ.จ.อ.กรุง  ทองชาวกรุง เจ้าหน้าที่รับจอง ยินดีให้บริการครับ

หนังสือพิมพ์-ข่าวออนไลน์