เกาะแสมสาร

ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ (ลิ้งประวัติ คลิก)

ขั้นตอนในการซื้อตั๋วข้ามเกาะแสมสาร

(กรณีมารับบัตรคิวด้วยตนเอง)

  1. เริ่มรับบัตรคิวเวลา 06.00น.

  2. เจ้าหน้าที่เรียกคิวซื้อตั๋วเวลา 08.00น.

* ปัจจุบันนโยบายของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้กำหนดผู้เยี่ยมชมเกาะแสมสารไม่เกิน 300 คน/วัน หากมีคณะนักเรียนนิสิต นักศึกษา มาศึกษาธรรมชาติ และจำนวนยอดจากบัตรคิวออนไลน์เกาะแสมสารจะนำมาหักยอดใน จำนวน 300 คน

* เกาะแสมสารไม่มีกำหนดปิดเกาะ

* บัตรคิวข้ามเกาะแสมสาร 1 บัตรคิวต่อ 1 คนเท่านั้น

* เปิดรับบัตรคิวเวลา 06.00น. และเรียกคิวซื้อบัตรเวลา 08.00น.

ขั้นตอนการรับบัตรคิวออนไลน์

1.เข้าหน้าเมนูจองบัตรคิว (ลิ้งจองบัตรคิวออนไลน์ คลิก )

2.เลือกรอบเรือ

3.ใส่จำนวน 1 คน/10 คิว กด "สั่งซื้อ" (ถ้าเกินจะถูกยกเลิกคิวทั้งหมด)

4.เลือก "ดำเนินการต่อ"

5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน "ดำเนินการต่อ"

6.เลือก "ยืนยันรายการสั่งซื้อ" (การจองคิวจะสำเร็จเมื่อผ่านขั้นตอนนี้)

7.นำเลขที่รายการสั่งซื้อและบัตรประชาชนมาแสดงตอนซื้อตั๋ว

8.ระบบการจองจะปิดทำการก่อนวันที่จำหน่ายตั๋ว 1 วัน

- ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท

- เด็กตั้งแต่ 3ปีขึ้นไปไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์คนละ 220 บาท ( อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท( อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติต้องมีคนไทยไปด้วยเท่านั้น) ทั้งนี้บัตรข้ามเกาะแสมสารสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ

- แสดงหลักฐานการจองทุกครั้งที่มาซื้อบัตร (หลักฐานจะอยู่ในอีเมลล์ที่ท่านใช้กรอกในขั้นตอนการจอง และมาก่อนเวลารอบเรือ 1 ชั่วโมง)

- เคาน์เตอร์จะปิดจำหน่ายบัตรก่อนเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง (หากนักท่องเที่ยวไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)

- กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมีคนไทยมาด้วยเท่านั้น

- นักท่องเที่ยวต้องไปถึงท่าเทียบเรือก่อนเวลาเรือออก 15 นาที (กรณีขึ้นเรือไม่ทันบัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้)

* พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกเที่ยวเรือโดยไม่แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า

โทร.033-147689

มือถือ 095-7233739

LINE ID:033147689

แผนที่ และเส้นทางมาเกาะแสมสาร สัตหีบ

โทร.033-147689

มือถือ 095-7233739

LINE ID:033147689