เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ร.ล.จักกรีนฤเบศร

 • เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งและ เฮลิคอปเตอร์ ของราชนาวีไทย โดยจอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีมาของกองทัพเรือไทย โดยรัฐบาลไทยได้อนุมัติให้ต่อเรือที่ อู่ต่อเรือบาซาน เมืองโรตา ประเทศสเปน และได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ และกองทัพเรือได้ส่งกำลังพลไปศึกษาระบบต่างๆ และเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ในสถานการณ์ปรกติ เรือจักรีนฤเบศรจะเป็นฐานปฏิบัติ การคุ้มครอง ประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล ในยามสงคราม เรือจักรีนฤเบศร จะทำหน้าที่เป็นเรือธง คือ เรือที่ทำหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเล เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศ การต่อสู้ ทางน้ำและปราบเรือดำน้ำของอริราชศัตรูผู้ที่จะมารุกรานประเทศไทยเรา

 • โดยเรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "จักรีนฤเบศร" หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง ราชวงศ์จักรี เป็นเรือที่ต่อในประเทศสเปน เมื่อปี 2537 เรือลำนี้มีทั้งหมด 11 ชั้น มีความยาว 182 เมตร กว้าง 30.5 เมตร เป็นเรือที่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบเรด้าห์ตรวจการณ์ระยะไกล ภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม ทำหน้าที่เป็นเรือธง ควบคุมและ บังคับบัญชา กองเรือในทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็ก ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วย

ประวัติ

ชื่อเรือ : ไทย : ร.ล. จักรีนฤเบศร

อังกฤษ : HTMS CHAKRI NARUEBET

ตั้งชื่อตาม : เฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

สั่งต่อเรือ : เมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535

ต่อขึ้นที่ : อู่ต่อเรือบาซัน เมืองเฟร์รอล ประเทศสเปน

งบประมาณ : 7,100 ล้านบาท

วางกระดูกงู : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

ปล่อยลงน้ำ : 20 มกราคม พ.ศ. 2539

ขึ้นระวาง : 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 (20 ปี)

ประจำการที่ : กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

จอดเทียบที่ : ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ

รหัสประจำเรือ : 911

คำขวัญ : ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร

ชื่อเล่น : เรือจักรี

สถานะ : ประจำการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ประเภท : เรือบรรทุกอากาศยาน

ขนาด (ระวางขับน้ำ) : เต็มที่ 11,544 ตัน

ความยาว : 182.6 เมตร (ตลอดลำ) , 174.1 เมตร (ดาดฟ้าบิน) , 164.1 เมตร (แนวน้ำ)

ความกว้าง : 22.5 เมตร (แนวน้ำ) , 30.5 เมตร (สูงสุด)

กินน้ำลึก : 6.2 เมตร

เครื่องยนต์ : เครื่องยนต์ดีเซล Bazán-MTU 16V1163 TB83 จำนวน 2 เครื่อง กำลัง 11,780 แรงม้า เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ GE LM2500 จำนวน 2 เครื่อง กำลัง 44,250 แรงม้า

ใบจักร : เพลาใบจักร จำนวน 2 เพลา , ใบจักรแบบปรับมุมใบจักรได้ จำนวน 4 ใบ/พวง

ความเร็ว : 27 นอต (สูงสุด) , 12 นอต (มัธยัสต์)

ระยะทางเชื้อเพลิง : 10,000 ไมล์ทะเลที่ความเร็ว 12 นอต , 7,150 ไมล์ทะเลที่ความเร็ว 16.5 นอต

ลูกเรือ : ทหารประจำเรือ 451 คน , ทหารประจำหน่วยบิน 146 คน

ระบบตรวจการและปฏิบัติการ : เรดาร์อากาศ Sea Giraffe AMB (AN/SPS-77 (V)1) , เรดาร์นำร่อง Kelvin-Hughes 1007 จำนวน 2 เครื่อง

สงครามอิเล็กทรอนิกส์และเป้าลวง :

เป้าลวง : เครื่องยิงเป้าลวง SBROC 4 เครื่อง , เป้าลวงลากท้าย SLQ-32

ยุทโธปกรณ์ : อาวุธปืน 20 มม. จำนวน 4 แท่นยิง , SADRAL จำนวน 3 แท่นยิง

อากาศยาน : เครื่องบินขึ้น - ลงทางดิ่งแฮริเออร์ AV-8S (บขล.1) 9 เครื่อง (ปลดประจำการ) อาจมีแผนทดแทนด้วย Saab Sea Gripen , เฮลิคอปเตอร์ SEA HAWK S-70B (ฮ.ปด.1) 6 เครื่อง

อุปกรณ์สนับสนุนการบิน : ดาดฟ้าบิน 174.6 x 27.5 ม. , สกีจั๊ม 12° , โรงเก็บสำหรับเครื่องบิน 10 ลำ

การเข้าชมเรือ

 • เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 0900-1600 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม โดยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องทำหนังสือถึงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี 20180 หรือต้องการที่จะเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งชื่อหน่วยงานหรือคณะ จำนวนผู้เยี่ยมชม และวันเวลาที่ต้องการ เยี่ยมชม และส่งถึงกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ สอบถามรายละเอียด โทร.02-4661180 ต่อ เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมเรือ

  1. ร.ล.จักรีนฤเบศร เปิดให้เยี่ยมชมระหว่างเวลา 0900 – 1700 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  2. เรือรบของราชนาวีไทยเป็นสถานที่ราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ และงดสูบบุหรี่

  3. ห้ามนำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าหรืออาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง และกล้องวีดีโอขึ้นบนเรือ

  4. ห้ามพกอาวุธ และวัตถุอันตรายขึ้นบนเรือโดยเด็ดขาด

  5. การเยี่ยมชมเรือให้ใช้เส้นทางเยี่ยมชม เฉพาะบริเวณที่กำหนดเท่านั้น และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

  6. โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการกับเจ้าหน้าที่

  7. บุคคลซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมเรือ

โทร.033-147689

มือถือ 095-7233739

เส้นทางมาเรือหลวงจักรีนฤเบศร

โทร.033-147689

มือถือ 095-7233739