สักการะเสด็จเตี่ยบนยอดเขาแหลมปู่เจ้า ยามเช้า ที่สัตหีบ

เส้นทางขึ้นเขายามเช้า