ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

                ภายในมีพระรูปของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ “พระบิดาแห่งทหารเรือไทย” เป็นประติมากรรมรูปหล่อขนาดเท่าพระองค์จริงในเครื่องแบบทหารเรือ ปิดทองคำเปลวจนสุกอร่ามไปทั้งองค์ มีนักท่องเที่ยวแวะมาสักการะเป็นจำนวนมาก ด้านบนสามารถมองเห็นวิวของอ่าวสัตหีบได้รอบทิศทาง

ประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

                พระประสูติกาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุล อาภากร) ทรงเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 นับลำดับ ราชสกุลวงศ์เป็นพระองค์ที่ 28 มีพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์" ประสูติใน พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง จุลศักราช 1242 เวลา 14.57 และทรงเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พระองค์ทรงมีพระกนิษฐา และพระอนุชา ร่วมพระมารดา ๒ พระองค์ คือ พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา (สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์) และพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์  ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร"  พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย"พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" ต่อมาในปี 2536 มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่า"พระบิดาของกองทัพเรือไทย"  และในปี 2544 แก้ไขเป็น "องค์บิดาของทหารเรือไทย"ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ได้มีการจัดสร้างศาลและอนุเสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งสิ้น 217 แห่งทั่วประเทศไทย เช่น โรงพยาบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หรือที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

งานพระนิพนธ์

โทร.033-147689

มือถือ 095-7233739

แผนที่และการเดินทางมาเขากรมหลวงฯ สัตหีบ