สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว พัทยา - สัตหีบ

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

สวนนงนุช พัทยา (Nong Nooch Garden & Resort Pattaya)

เป็นวัดที่ออกแบบตรงตามหลักฮวงจุ้ย ในลักษณะหงษ์และมังกรเล่นแก้ว ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์ สง่า กูลกอบเกียรติ ด้านหน้าวัดหันหน้าไปทางน้ำทางด้านทิศตะวันตกติดกับอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ และ ทางทิศตะวันออกเป็นภูเขา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพือถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ. 2523 ที่สำคัญเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 9 จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามณฑปพุทธบาท สัการะพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีการจัดแสดงพระธาตุอรหันต์ในสมัยพุทธกาล 47 พระองค์ และพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ก่อนกลับอย่าลืมนมัสการพระพุทธคายาเจดีย์ พระประทานประจำอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วัดญาณสังวรารามมีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายในร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีถาวรวัตถุที่ถูกจัดวางเป็นอย่างดี ที่นี่มีคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับนักปฎิบัติธรรมเพื่อฝึกสมาธิ จิตใจให้สงบ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม

เป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วยลายเส้น ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย สร้างเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะอันงดงามผสมผสานระหว่างสุโขทัยกับล้านนา พระพุทธรูปมีขนาดความสูงรวมฐานบัวถึงบัลลังค์ 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร แกะสลักด้วยงามเลเซอร์บนหน้าผาสูงเด่นตระหง่านเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 แล้วเสร็จ ในปี 2543 เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” ซึ่งมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ” เขาชีจรรย์ครอบคลุมอาษาเขต 1 ส่วน 4 ตารางกิโลเมตร มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 248 เมตร แต่เดิมเป็นเหมืองหินเก่า มีการระเบิดทำลายหินทุกวัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปรินายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเสียดายภูมิทัศน์อันสง่างามตามธรรมชาติของเขาชีจรรย์ ที่หากปล่อยไปนานนับวันก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้น จึงทรงดำริให้ทำการอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้อยู่คู่กับเขาชีโอน ซึ่งอยู่ในเขตของวัดญาณสังวรารามวรวิหาร ด้วยการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์เพื่อเป็นปูชณยสถาน เป็นที่สักการะขอพรแด่พุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมเยือน

คือ สวนไม้ดอกและไม้ประดับขนาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมดราว 1,500 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 163 ระหว่างพัทยา – สัตหีบ จังหวัดชลบุรี.....ปัจจุบัน.....ภายในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของ “สวนนงนุช พัทยา” ประกอบไปด้วยสวนประเภทต่างๆ รวมกันอยู่มากเกินกว่า 15 รูปแบบ อาทิเช่น สวนตุ๊กตากระถาง สวนเนินลายปีกผีเสื้อ สวนพุทธรักษา สวนฝรั่งเศส สวนบอนไซ สวนกล้วยไม้ สวนสับปะรดสี เป็นต้น.....นอกจากนี้.....สวนนงนุช พัทยา ก็ยังมีพื้นที่ซึ่งจัดแบ่งไว้เป็นภัตตาคาร – ร้านอาหาร.....สวนสัตว์ขนาดเล็ก.....โรงแสดงช้างแสนรู้ และโรงละครที่ใช้แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย

จุดกำเนิดของสวนนงนุช พัทยาเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2497 ภายหลังจากที่ “คุณนงนุชและคุณพิสิฐ ตันสัจจา” ได้ซื้อที่ดินสวนผลไม้จำนวน 1,500 ไร่ในเขตพัทยา – สัตหีบ จ.ชลบุรี มาไว้ในความครอบครอง.....กาลต่อมา.....คุณนงนุชซึ่งมีความชื่นชอบในดอกไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศพร้อมกับเพื่อนๆ และได้พบเห็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามน่าประทับใจ คุณนงนุชจึงเกิดแนวความคิดว่าอยากจะจัดสวนให้คนมาท่องเที่ยว.....หลังจากนั้น.....สวนผลไม้บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ก็ได้ถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ มีการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา ทั้งบ้านทรงไทย บ้านกระท่อม ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา ฯลฯ

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง พัทยา

ตั้งอยู่ที่รอยต่อระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและสายการบินที่เดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการแก่เที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินส่วนตัว สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังพัทยา หรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพียง 30 นาที หากจะไปยังจันทบุรีก็ใช้เวลาเพียง 2 ชม. จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนชายทะเลภาคตะวันออก นักธุรกิจที่จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ธุรกิจอาหารทะเลตลอดจนธุรกิจอัญมณีและผลไม้อันเลื่องชื่อ มีบริการร้านค้าระเภทต่าง ๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก สินค้าปลอดภาษี บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการเช่ารถ รวมถึงห้องละหมาดไว้คอยให้บริการ จากความกะทัดรัดของอาคารผู้โดยสารทำให้สามารถเช็คอิน ตรวจหนังสือเดินทางแล้วไปขึ้นเครื่องโดยระยะจากประตูทางเข้าอาคารไปจนถึงเคาน์เตอร์บอร์ดิ้งเพียง 15 เมตร ในขนาดที่ผู้โดยสารขาเข้าใช้ระยะทางเดินจากประตูเข้าอาคารผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง รับกระเป๋าไปจนถึงจุดขึ้นรถเข้าเมืองเพียง 75 เมตร จึงประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จึงจัดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสารแยกออกจากประตูทางเข้ากองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว จึงขอแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางมาใช้บริการได้กรุณาตรวจสอบเส้นทางมายังประตูเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก อย่างไรก็ดีการตรวจสอบยานพาหนะเบื้องต้นยังคงต้องดำเนินการอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าอากาศยานสากล

ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake)

เป็นไร่องุ่นหนึ่งเดียวในชลบุรี ใหญ่โตสุดอลังการ เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากองุ่น ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีต นางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าชมไร่องุ่นต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้พื้นที่ไร่ยังอยู่ติดกับ“พระพุทธแกะสลัก เขาชีจรรย์” และอยู่ใกล้ตัวเมืองพัทยาแค่ 20 ก.ม. นับเป็นสถานที่น่ามาพักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศดีถ่ายรูปสวย พื้นที่กว้างใหญ่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ได้ถูกปรับภูมิทัศน์เป็น ไร่องุ่นสายพันธ์ดี พื้นที่บางส่วนถูกแบ่งออกเป็น ร้านอาหารเลิศรส และ รีสอร์ทแนวน่ารัก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ภายในไร่องุ่นมีบริการรถราง พร้อมไกด์บรรยาย เพื่อนำชมสถานที่ ไปยังจุดสวยงามต่างๆในไร่องุ่น อาทิสวนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ และ กังหันลมแบบฮอลแลนด์ยักษ์ โดยเฉพาะไร่องุ่นสายพันธุ์ ที่ปลูกสำหรับทานสด อย่างพันธุ์รูดเพอร์เล็ต พันธุ์ซินนิบลองก์ปลูกสำหรับทำไวน์ขาว และพันธุ์ชีราสสำหรับทำไวน์แดง ช่วงยามเย็นเวลาพระอาทิตย์ตก อย่าลืมพกกล้องตัวโปรด เพื่อถ่ายรูปยามแสงอาทิตย์กระทบกับอ่างเก็บน้ำเป็นฉากหลังของไร่องุ่นนับเป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกอย่างยิ่ง ก่อนลาจากไร่องุ่นอย่าลืมแวะชมผลิตภัณฑ์ผลิตแปรรูปเก็บสดๆ จากไร่ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากให้กับญาติสนิท มิตร สหาย

สวนน้ำ Cartoon Network Amazone

จากช่องการตูนโปรดของเด็กๆทั่วโลกสู่สวนน้ำสุดหรรษาสำหรับทุกคนในครอบครัว สวนน้ำธีมการ์ตูนเน็ทเวิร์คแห่งแรกของโลก สวนน้ำของเราได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในช่วงปลายปี 2014 กับ 10 โซนสุดตื่นตาตื่นใจที่รอให้คุณได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดกับสไลเดอร์ความเร็วสูงจากเบ็นเท็น ทิ้งดิ่งไปกับเจคจากแอดเวนเจอร์ ไทม์ อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นและสไลเดอร์อื่นๆอีกมากมายให้แขกทุกเพศทุกวัยได้สแปลชกันให้สนั่น รวมทั้งโซนสำหรับคุณหนูๆที่จะได้พบกับเหล่าพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ลส์ กัมบอล ดาร์วิน และตัวละครสุดโปรดจากการ์ตูนเน็ทเวิร์คอีกมากมายในการ์ตูนนิวัล สนามเด็กเล่นทางน้ำขนาดใหญ่ที่มีลูกเล่นมากกว่า 150 อย่าง

พิกัด : 888 หมู่ 8 อ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี 20250

เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00 - 18.00 น.