รถสวัสดิการ ทร.

รถสวัสดิการทหารเรือ

กรณีไม่มีรถส่วนตัวเดินทางมาสัตหีบ เพื่อมาท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ นั้น สามารถเดินทางมาโดยรถสวัสดิการทหารเรือ ที่จอดที่ท่าราชวดิษฐ์ บริเวณใกล้สนามหลวง จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.ครึ่ง ถึง 4 ชม. ซึ่งเส้นทางการเดินรถจะมีจุดจอดเป็นจุด ไม่จอดระหว่างทาง และจุดจอดสุดท้ายจะเข้ามาใน ฐานทัพเรือสัตหีบ (ตลาดกองโยธา ฐท.สส.) จะอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมเทียนฯ สามารถโทรสำรองที่นั่งได้ก่อนวันเดินรถ 1 อาทิตย์ครับ

ติดต่อจองตั๋ว

- โทร. 71203 , 0875932467 (ตลาดกองโยธา ฐท.สส.)

- โทร. 73503 ,0875930919 (สวัสดิการ ฐท.สส)

- โทร. 55401 , 024755401 , 0875930887 (ท่าราชฯ กทม.)

จุดจอดรถสวัสดิการ ทร.

ท่าเรือราชวรดิฐ (ท่าราช) กรุงเทพมหานครฯ

จุดจอดรถสวัสดิการ ทร.

ฐานทัพเรือสัตหีบ (ตลาดกองโยธา ฐท.สส.)