เรือลอยอังคาร รร.นายเรือ สมุทรปราการ

ติดต่อ สอบถามข้อมูลและจองบริการ กิจการลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ

คุณปุญญพัฒน์ ขาวผ่อง เบอร์ติดต่อ : 09-5710-0899 Line Id : 0957100899

ช่วงเวลาติดต่อ 08.30 - 18.30 น.

เรือเอนกประสงค์โรงเรียนนายเรือขนาด 25 คน

เรือยนต์ขนาด 11 คน

เรือยนต์ขนาด 13 คน

เรือยนต์ขนาด 15 คน

เรือยนต์ขนาด 11 คน มีห้องน้ำบนเรือ

เรือยนต์ขนาด 20 คน

เรือยนต์ขนาด 20 คน มีห้องน้ำบนเรือ


เรือยนต์ขนาด 20 คน มีห้องน้ำบนเรือ


เรือยนต์ขนาด 30 คน มีห้องน้ำบนเรือ


เรือยนต์ขนาด 50 คน มีห้องน้ำบนเรือ


เรือยนต์ขนาด 60 คน มีห้องน้ำบนเรือ