ลอยอังคาร ภูเก็ต อันดามัน

บริการเรือลอยอังคาร ภูเก็ต อันดามัน

การให้บริการเรือลอยอังคารบริเวณ จังหวัดภูเก็ต หรือฝั่งอันดามันนั้น ยังไม่มีของหน่วยงานกองทัพเรือ โดยจะมีของเอกชนให้บริการสามารถติดต่อ คุณอ๊อด โทร. 081-2074335