ลอยอังคารอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ลอยอังคารอยุธยา อยู่ตรงบริเวณทางสามแยกแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีเรือบริการลอยอังคาร ตรงวัดรัตนชัย (จีน) ใกล้กับวัดสุวรรณดาราราม

โทรศัพท์ คุณม่วย : 086-7570811