ลอยอังคารสมุทรสาคร

ลอยอังคารหน้าวัดสุทธิวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) มหาชัยฝังท่าฉลอมสมุทรสาครให้บริการ ดังนี้

- มีพิธีกร

- มีพระสงฆ์

ค่าใช้จ่าย

- ค่าเรือ 1500 บาท

- ค่าดอกไม้ 570 บาท

- ถวายพระแล้วแต่เจ้าภาพ

- ค่าครู 200 บาท

Tel. 086-5346064 (แหม่ม) Tel. 089-4175044 (บู) Tel. 087-0409202 (ซัน)