จองเรือลอยอังคาร

รับจองเที่ยวเรือลอยอังคาร ฟรี กระทง ดอกไม้ และอุปกรณ์

การจองเรือลอยอังคารนั้น...สามารถโทรจองที่เบอร์ 095-7233739...หรือแอด LINE ที่ ID 033147689 แล้วจองโดยแจ้งชื่อเบอร์โทรผู้จอง และวันเวลาทางเจ้าหน้าที่รับจองจะตรวจสอบวันเวลาที่จองมาว่าว่างหรือไม่ ถ้าไม่ว่างจะแจ้งเวลาใกล้เคียงที่ว่างให้...ถ้าผู้จองสะดวกไม่ขัดข้องก็ถือว่าการจองเรียบร้อยครับ

สิ่งของที่ทางผู้ใช้บริการต้องเตรียมมาในวันลอยอังคาร

มี 3 อย่างเท่านั้น ดังนี้.-

  1. อัฐิ ของท่านผู้วายชน(กรณีมีหลายอัฐิ สามารถนำมาลอยได้ในคราวเดียวกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***เว้นเพิ่มกระทง ดอกไม้ จะเพิ่มอีกชุดละ 320 บาท หรือ 500 บาท ตามขนาดกระทงครับ***ปกติจะมีให้ 1 ชุด)

  2. เตรียมเงินเหรียญบาท 50 เหรียญ

  3. รูปภาพท่านผู้วายชน (กรณีไม่สะดวกไม่ต้องนำมาก็ได้ครับ)

**สามารถโทรจองได้ตลอดเวลาโดยขอความกรุณาท่านผู้มาใช้บริการจองล่วงหน้าก่อนออกเรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ครับ**

*** กรณีช่วงวันหยุดราชการ จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ต้องจองล่วงหน้าประมาณ 2-3 อาทิตย์ ***

โดยไม่ต้องมัดจำ/กรณียกเลิกแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน