คำบอก คำกล่าวก่อนนำอัฐิออกจากบ้าน เพื่อไปลอยอังคาร 095-7233739

คำกล่าวหรือคำบอก ก่อนนำอัฐิไปลอยอังคาร

1. กรณีเก็บอัฐิ หรืออังคารไว้ไม่เกิน 100 วัน หรือไม่นาน ก่อนออกจากบ้านให้จุดธูป 1 ดอก และกล่าวบอกท่านผู้ล่วงลับ ชื่อ... นามสกุล...ว่าจะพาท่านไปฝากไว้กับพระแม่คงคา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครอง

2. กรณีเก็บอัฐิไว้นานเกิน 100 วัน หรือหลายป ควรนิมนต์พระเพื่อทำพิธีบังสกุลให้ท่านผู้ล่วงลับก่อนนำมาลอยอังคาร หรือให้ทางเจ้าหน้าที่เรือนิมนต์และมาทำที่เรือก่อนลอยอังคารก็ได้ รายละเอียด <<คลิ๊ก>>