#เรือลอยอังคารหน่วยงานกองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ โทร.085-3289529 LINE ID:033147689

:เรือลอยอังคาร กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ:

 1.เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ รวมทั้งครอบครัวของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ และหน่วยอื่น ๆ ของกองทัพเรือรวมไปถึงประชาชนบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ใก้ลเคียง พัทยา ศรีราชา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ในราคาถูก โดยกิจกรรม คือ #พิธีลอยอังคาร ซึ่งเราดำเนินการแบบพิธีการของกองทัพเรือให้อย่างสมเกียรติ และทัศนศึกษาทางทะเล ซึ่งจะมีเรือที่ใช้ในราชการของกองทัพเรือที่ว่างเว้นจากภารกิจมาให้บริการลอยอังคารรวมถึงทัศนศึกษา โดยทางเรือจคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เราจะมีเสื้อชูชีพไว้ให้ครบทุกท่านครับ

2.โดยปกติเมื่อได้เก็บหรือนำอัฐิมาจากวัดและที่เก็บไว้ที่บ้าน นั้นแสดงว่าเราได้ดำเนินการบังสกุล รวมทั้งพิธีสงฆ์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้บริการลอยอังคารส่วนใหญ่จะเก็บอัฐิที่วัด และนำอัฐิมาลอยอังคารเลย และบางส่วนจะเก็บไว้ทำบุญ 100 วัน หรือเก็บไว้ก่อน รอเมื่อสะดวกและพร้อมแล้วก็ค่อยนำมาลอยอังคาร โดยปกติจะอาศัยฤกษ์สะดวก

เที่ยวเรือลอยอังคาร

เที่ยวที่ 1. เวลา  08.00 น. ถึง 08.40 น.

เที่ยวที่ 2. เวลา  08.40 น. ถึง 09.20 น.

เที่ยวที่ 3. เวลา  09.20 น. ถึง 10.00 น.

เที่ยวที่ 4. เวลา  10.00 น. ถึง 10.40 น.

เที่ยวที่ 5. เวลา  10.40 น. ถึง 11.20 น.

เที่ยวที่ 6. เวลา  11.20 น. ถึง 12.00 น.

เที่ยวที่ 7. เวลา  12.00 น. ถึง 12.40 น.

เที่ยวที่ 8. เวลา  12.40 น. ถึง 13.20 น.

เที่ยวที่ 9. เวลา  13.20 น. ถึง 14.00 น.

เที่ยวที่ 10. เวลา  14.00 น. ถึง 14.40 น.

เที่ยวที่ 11. เวลา  14.40 น. ถึง 15.20 น.

เที่ยวที่ 12. เวลา  15.20 น. ถึง 16.00 น.

เที่ยวที่ 13. เวลา  16.00 น. ถึง 16.40 น.

เที่ยวที่ 14. เวลา  16.40 น. ถึง 17.20 น.

สอบถามข้อมูล และจองเที่ยวเรือที่  โทร.033-147689 มือถือ 085-3289529

LINE ID:033147689 ยินดีให้บริการครับ

เรือที่ให้บริการเป็นเรือขนาด 5 -30 และ 40 ท่าน ออกครั้งละคณะ โดยมีค่าบริการ ดังนี้.-

(เป็น...ราคาเหมา...รวมค่าเรือ ดอกไม้ กระทง และสิ่งของที่ต้องใช้ในพิธีทั้งหมด และผู้ประกอบพิธี 1 ท่าน ซึ่งทางเรือจะเป็นผู้ดำเนินการให้)

สิ่งของที่ทางผู้ใช้บริการต้องเตรียมมาในวันลอยอังคาร

มี 3 อย่างเท่านั้น ดังนี้.-

**สามารถโทรจองหรือ <<LINE>> มาจองโดยแจ้ง/ชื่อเบอร์โทรผู้จอง/วัน/เวลา/ให้เจ้าหน้าที่รับจองตรวจสอบและตอบกลับได้ตลอดเวลา โดยจองล่วงหน้า เพื่อให้ จนท.เตรียมอุปกรณ์ครับ**

***ไม่ต้องมัดจำล่วงหน้าเมื่อทำพิธีเสร็จค่อยจ่ายค่าบริการ***

***ยกเลิกเที่ยวเรือกรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วันครับ***

<< LINE >> พ.จ.อ.กรุง  ทองชาวกรุง เจ้าหน้าที่รับจอง ยินดีให้บริการครับ (โทร.ได้ทุกวันถึง 21.30 น.ครับ)

<<<คลิ๊ก>>>

หนังสือพิมพ์-ข่าว-ทีวีออนไลน์